Kalvarijų g. 204B, Vilnius Kordinatės: 54.716285, 25.284598

+37061812495

Ekovairavimas

2010-aisiais pradėta vykdyti  programa ECOWILL, “Ecodriving – Widespread Implementation for Learner Drives and Licensed Drivers” (Ekovairavimo diegimas besimokančiųjų ir teisę vairuoti turinčių vairuotojų mokymuose). Ekovairavimo mokymai numatyti 13 Europos valstybių, tame tarpe ir Lietuvoje.

Ekovairavimo mokymai yra vienas iš tikslų, kurį daugelio Europos valstybių vyriausybės pripažįsta kaip priemonę aplinkos užterštumui mažinti. Tačiau realiai tik labai nedidelė vairuotojų dalis nors truputį „ragavo“ ekovairavimo mokymų. Mat daugelyje šalių, dar vis pakankamai familiariai žiūrinčių į šią problemą, ekovairavimas nėra būtina disciplina vairuotojų pažymėjimui gauti.

ECOWILL projekte numatoma ekovairavimo principų apmokyti 10 mln besimokančiųjų vairuoti ir jau vairuojančių asmenų visoje Europoje. Taip pat ketinama ekovairavimo mokymą įtraukti į vairavimo mokyklose vykdomą vairuotojų parengimo programą bei testą vairuotojo pažymėjimui gauti. ECOWILL sieks standartizuoti ekovairavimo mokymų turinį ir tuo tikslu sertifikuos vairavimo mokytojus, galinčius vykdyti ekovairavimo mokymus.

Vairuotojai, kurie galvoja, kad jiems ekovairavimas neaktualus, nes jie nėra „mąstantys žaliai“, turėtų prisiminti, jog ekovairavimo principais pagrįstas vairavimas ne vien tik tausoja aplinką, tačiau mažėja ir degalų sąnaudos bei automobilio eksploatacijai ar detalėms skiriamos išlaidos – padangos, stabdžiai, variklis ir kiti automobilio elementai tarnauja žymiai ilgiau. Be to, ekovairavimas yra ir saugus vairavimas, tad autoįvykių sukeltos pasėkmės taip pat yra mažesnės.

Automobilių gamintojų pateikiami emisijų ir degalų sąnaudų skaičiai paprastai yra mažesni, nei pastebime praktikoje. Tačiau ir jie yra pasiekiami, tik tam būtinos ir vairuotojo pastangos – vairavimo stiliaus poveikis degalų sąnaudoms gali būti labai didelis.

Ekovairavimo koncepcija

Ekovairavimas reiškia protingesnį ir degalus taupantį vairavimą. Ekovairavimas pristato naują vairavimo kultūrą, kuri geriausiai leidžia išnaudoti pažangias transporto priemonių technologijas ir kartu didinti kelių eismo saugumą. Ekovairavimas, būdamas svarbiu darnaus mobilumo komponentu, žymiai prisideda prie klimato apsaugos ir taršos mažinimo.

 Ekovairavimo nauda:

 • Saugumo

Didinamas kelių eismo saugumas
Gerinami vairuotojų vairavimo įgūdžiai

 • Aplinkosauginė

Mažinama lokali oro tarša
Mažinamas triukšmo lygis
Mažinami šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) išmetimai

 • Finansinė

Taupomas kuras / pinigai (ilgalaikiai sutaupymai sudaro 5–15 %)
Mažesnės transporto priemonės eksploatavimo išlaidos
Mažesnės išlaidos dėl avarijų

 • Socialinė

Atsakingesnis vairavimas
Mažesnis stresas vairavimo metu
Didesnis komfortas vairuotojams ir keleiviams

“Auksinės” ekovairavimo taisyklės

1. Numatykite eismo srautą

Stebėkite kelią kiek galima toliau į priekį (žinoma nepamirškite ir kitų krypčių) ir prognuozuokite tolimesnius savo veiksmus padedančius savalaikiai priimti sprendimus tolygiam, sklandžiam ir saugiam vairavimui užtikrinti.

Veikite vietoje to, kad tik reaguotumėte – didinkite savo veiksmų laisvę, išlaikydami tinkamą atstumą tarp transporto priemonių, leidžiantį išnaudoti automobilio inerciją (didesnis saugumo atstumas, atitinkantis apytiksliai 3 sekundes iki priekyje esančio automobilio, optimizuoja galimybes subalansuoti greičio svyravimus eismo sraute – leidžia tolygiai vairuoti pastoviu greičiu).

2. Išlaikykite pastovų greitį prie žemų variklio sūkių

Važiuokite tolygiai, naudodami kiek įmanoma aukštesnę pavarą prie žemų variklio sūkių.

3. Anksti perjunkite pavaras

Perjunkite aukštesnę pavarą prie apytiksliai 2000 aps./min. Atsižvelkite į eismo sąlygas, saugumą ir automobilio technines charakteristikas.

4. Dažnai tikrinkite padangų slėgį – bent kartą per mėnesį ir prieš važiavimą dideliu greičiu

Naudokite tinkamai pripūstas padangas, nes per mažas padangų slėgis mažina važiavimo saugumą ir daugiau išeikvojama kuro. Tikslų savo automobilio padangų slėgį (pagal apkrovą, didžiausią slėgį ir važiavimo greitį) rasite automobilio naudojimo žinyne.

5. Turėkite omenyje, kad bet kokiai papildomai energijai reikia kuro ir tai kainuoja pinigus

Protingai naudokite oro kondicionierių ir elektrinius prietaisus bei išjunkite juos, kai jie nereikalingi. Elektrinė energija verčiama iš variklyje papildomai sudeginamo kuro, taigi elektros prietaisai neveikia nemokamai – jie visada sunaudoja papildomą kuro kiekį ir kainuoja pinigus.

Venkite bereikalingo svorio ir aerodinaminio pasipriešinimo.

 

Trumpos trukmės ekovairavimo mokymų tikslai

Trumpos trukmės ekovairavimo mokymų tikslai yra:

 • Perteikti dalyviui tris esminius ekovairavimo patarimus, turinčius daugiausiai įtakos suvartojamo kuro kiekiui.
 • Suteikti vairuotojams galimybę patiems išbandyti ekovairavimą realiamis eismo sąlygomis.
 • Leisti vairuotojams pajusti malonių ir teigiamų potyrių, kurie paskatintų juos naudotis ekovairavimo  patarimais kasdieniniame vairavime.
 • Propaguoti saugų ir efektyvų vairavimo stilių be didelių laiko ir lėšų sąnaudų.
 • Mokymai gali paskatinti vairuotojus ieškoti ilgiau trunkančių ir ekovairavimą plačiau nušviečiančių kursų.

Tikslinė grupė

Trumpalaikius ekovairavimo kursus vertėtų išklausyti visiems vairuotojams, kurie turi lengvuosius automobilius ir mikroautobusus iki 3.5 t svorio. Mokymai naudingi tiek artimais, tiek tolimais atstumais, savais ar darbo reikalais važinėjantiems asmenims,  nepriklausomai nuo jų vairavimo stažo, t.y. tiek naujokams, tiek profesionalams.

Sunkesnių mašinų vairuotojai turėtų pasidomėti specializuotais ekovairavimo mokymais, skirtais sunkiasvorių transporto priemonių valdymui.

Vairavimo stilių įtakojantys faktoriai

Vairavimo stiliui įtakos turi įvairūs techninio, socialinio, psichologinio ir kultūrinio pobūdžio faktoriai, o paskiausiai išvardinti faktoriai dažniausiai yra svarbesni nei  išvardintieji ankščiau. Kitaip tariant, vairuotojo reakcijai į konkrečiai susidariusią eismo situaciją įtakos, ko gero, labiausiai turės tokie faktoriai kaip jo amžius, vertybės, socialinė padėtis, gebėjimas susitelkti, stresas ir požiūris į riziką, o ne kelių eismo taisyklės ar vairuotojo gebėjimas valdyti automobilį. Tai labiau požiūrio, o ne gebėjimo reikalas. Be abejo, automobilio valdymo ypatumų įsisavinimas yras esminis dalykas, tačiau kol gauna vairuotojo pažymėjimą, vairuotojai paprastai pasiekia tinkamą automobilio valdymo lygį. Šią temą toliau nagrinėja ECOWILL programos bazėje sudarytų vadovų trečiasis skyrius, “VMT (vairuotojų mokymų tikslų) matrica”.

Taigi, trumpalaikius ekovairavimo kursus vedančiam lektoriui teks suvokti, kaip sudėtinga bandyti pakeisti per tam tikrą laiką vairuotojų susiformuotus vairavimo būdus. Šiam tikslui kursų vedančiajam vertėtų atsižvelgti į vairuotojo socialines ir elgesio nuostatas, pavyzdžiui, gali būti sunku skatinti vairuotoją leisti automobiliui riedėti nuokalnėn laisva eiga, jei jis ar ji įsitikinę, jog tai draudžiama ar nėra teisinga. Arba prireiks nemažai pastangų įtikinti vairuotoją perjungti į aukštesnę pavarą iš anksto pamažu spaudžiant greičio pedalą, jei vairuotojas manys, jog toks veiksmų derinys bereikalingai apkraus variklį ar degins daugiau kuro. Tačiau jei instruktorius žinos apie vairuotojo išankstinį nusistatymą, tam galima užbėgti už akių, tarkim, paaiškinus, jog nepriklausomai nuo akseleratoriaus pedalo padėties, šiuolaikinio variklio darbui didesnio kuro kiekio neprireiks.

Instruktavimo etosas

Instruktoriaus vaidmuo neapsiriboja vien informacijos perteikimu, jis apima ir dalyvaujančiųjų mokymuose interesų bei tikslų suvokimą ir pavienių asmenų motyvų įvertinimą. Instruktorius tampa sąjungininku ir skatintoju, padedančiu vairuotojui tobulinti įgūdžius, kompetencijas ir siekti tikslų.

Geras instruktorius stengsis išsiaiškinti, ar vairuotojas į mokymus atėjo savo noru, ar jį atsiuntė darbdavys, jam knietės sužinoti vairuotojo suinteresuotumą lėšų taupymu, aplinkos tausojimu, kelių saugumu, o galbūt noru išsiugdyti ramų ir laisvą vairavimo stilių.  Tarkim, vairuotojas gali pasakyti, jog jam nerūpi kuro kaina, kadangi kuro sąskaitas apmoka įmonė arba kad jis nepaiso klimato kaitos, tačiau instruktorius gali išsiaiškinti, kad vairuotojas turi mažamečių vaikų ir nori įsisavinti kuo saugesnį ir sklandesnį vairavimą. Tokiomis aplinkybėmis instruktorius gali nukreipti instruktuojamojo dėmesį į siekiamybę vairuoti ekonomiškiau, saugiau ir sklandžiau. Jei vairuotojas tvirtina nesidomįs  nei vienu iš išvardintų privalumų, gal būt pavyktų patraukti jo dėmesį pareiškus, kad ekovairavimo dėka jis taps geresniu ir labiau patyrusiu vairuotoju. Vargu, ar atsirastų tokių, kurie nenorėtų tapti geresniais vairuotojais!

Geranoriško bendravimo su instruktuojamuoju dėka instruktorius turėtų sukurti tarpusavio pasitikėjimo atmosferą. Kur įmanoma, tikslai aptariami kartu, atsakius į tokius klausimas kaip “Į kuriuos pagrindinius patarimus norėtumėte susitelkti?” “Apie kokius ekovairavimo aspektus pageidautumėte sužinoti plačiau?” “Ar manote, kad toks vairavimo būdas pritiks kasdieniniam jūsų vairavimui?” Instruktorius turi pagirti ir akcentuoti teigiamus instruktuojamojo vairavimo stiliaus aspektus, tokiu būdu sukurdamas pasitikėjimo atmosferą ir padėdamas instruktuojamajam atsipalaiduoti ir mėgautis mokymais. Jei vairuotojui mokymai patiks, jis bus labiau linkęs taikyti ekovairavimo patarimus per kasdienines savo išvykas automobiliu.

Trumpalaikių ekovairavimo mokymų nepakanka, kad instruktorius galėtų perteikti viską, ką žino apie dėstomą dalyką, tad jam tenka apsiriboti vairuotojo pageidaujamomis ir galimomis įsisavinti temomis. Jei įstengsime suformuoti pagrindą paties vairuotojo motyvuotam vairavimo elgsenos pakeitimui ir ekovairavimo teikiamos naudos pripažinimui, vairuotojas greičiausiai ir toliau taikys ekovairavimo patarimus, o gal būt netgi pasirūpins tolimesniu žinių gilinimu. Tokiu atveju trumpalaikius mokymus bus galima laikyti pasisekusiais.

Ekovairavimo technika

Trumpalaikių ekovairavimo mokymų pagrindą paprastai sudarantys trys esminiai patarimai yra šie:

 • Platesnis numatymas

Numatykite eismo situacijas ir kitų eismo dalyvių veiksmus kiek galima toliau į priekį.
Išlaikykite didesnį atstumą tarp automobilių, tuo išvengdami bereikalingos akceleracijos ir stabdymo, maksimaliai išnaudokite automobilio inerciją.

 • Palaikykite pastovų greitį varikliui dirbant žemomis apsukomis

Vairuokite tolygiai, maksimaliai galima aukšta pavara prie žemų apsukų.

 • Anksti perjunkite pavaras

Junkite aukštesnę pavarą apsukoms esant maždaug 2000 aps./min.

ECOWILL projekte apibrėžtos „Auksinės ekovairavimo taisyklės“ duoda dar du patarimus:

 • Dažnai tikrinkite slėgį padangose – bent kartą per mėnesį ir prieš važiuodami dideliu greičiu
 • Nepamirškite, kad dėl visų papildomų krovinių mašinoje didėja kuro suvartojimas

Elektros prietaisai, o ypač įjungtas oro kondicionavimas ženkliai prisideda prie didesnio suvartojamo kuro  kiekio, tad naudokite juos protingai.
Venkite bereikalingo svorio ir aerodinaminio pasipriešinimo, pvz. važiuodami dideliu greičiu atdarais langais ar veždamiesi tuščias stogo bagažines.

Papildomas paaiškinimas apie ekovairavimo techniką

1. Maždaug trims sekundėms prilygstantis padidintas saugus atstumas iki priekyje važiuojančios transporto priemonės padidina galimybes veikti, o ne vien reaguoti. Toks paprastas veiksmas dažnai padeda subalansuoti ir palengva valdyti automobilio greičio svyravimus eismo sraute tiesiog nuėmus koją nuo akseleratoriaus pedalo, taip išvengiant bereikalingo staigaus stabdymo, o netrukus – ir greitėjimo.

2. Maksimaliai išnaudokite automobilio inerciją.

 • Lėtėjant ar važiuojant nuokalnėn, jei anksti atleidžiamas akseleratoriaus pedalas ir liekama su įjungta pavara, didžiumoje automobilių suaktyvės juose esantis  kuro nutraukimo funkcijos jungiklis, kurio dėka kuro padavimas sumažės beveik iki nulio.
 • Tačiau kuro nutraukimo jungikliai neveikia prie mažų variklio apsisukimų, o senesnės markės mašinose jų netgi nėra, tad derėtų pasikliauti tokiais vairavimo patarimais, kol jie atitinka šalyje galiojančias kelių eismo taisykles:
 • Kai automobiliui leidžiama judėti neutralia pavara ir variklis dirba laisva eiga, geriau išnaudojama automobilio inercija tokiose eismo situacijose, kur nesuveikia kuro nutraukimo funkcijos jungiklis. Stebėtina, tačiau tokiu būdu galima nuvažiuoti nemenkus atstumus (tik reikia nepamiršti, jog riedant nuokalnėn  svarbu būti įjungus reikalingą pavarą, kad išvengtumėte nenumatyto greitėjimo).
 • Leisti automobiliui riedėti įjungta pavara ir išminta sankaba – tai dar vienas naudingas aukščiau pateikto vairavimo patarimo derinys, tinkantis situacijoms, kai  kuro nutraukimo jungiklis greičiausiai nesuveiks ir kai vairuotojas mano tęs kelionę važiuodamas ta pačia pavara.

3. Tolygus vairavimas pastoviu greičiu reikalauja mažiau kuro ir yra saugesnis nei važiavimas tokiu pat vidutiniu greičiu, tačiau su didesniu greitėjimų ir stabdymų skaičiumi. Kur tinkama, vairavimui užmiestyje ar netgi kai kuriais atvejais mieste, siūloma pasitelkti greičio kontrolę (autopilotą).

4. Didelis greitis labai padidina suvartojamo kuro kiekį. Pateikiame pavyzdį –  JK surinkti statistiniai duomenys byloja, jog automobiliui važiuojant 136 km/h (85 m/h) greičiu, kuro suvartojama maždaug 25 procentais daugiau, negu tokį pat atstumą įveikiant 112 km/h (70m/h) greičiu.

5. Tais atvejais, kur eismo situacija saugi ir kur tas pritinka, vengti staigaus greičio didinimo. Jei įmanoma, važiuojant įkalnėn rekomenduojama pasirinkti tokią pavarą, kad akseleratorių reiktų išminti tik iki trijų ketvirčių maksimalios jo padėties.

6. Stipriai spaudžiant akseleratorių, peršokant pavarų eiliškumą, pvz. nuo 3-os iki 5-os ar nuo 4-os iki 6-os kai kuriais atvejais gali susitaupyti šiek tiek kuro.

7. Automobiliuose su automatine pavarų dėže vengti pavaros žeminimo veiksmo, nebent žemesnė pavara reikalinga spartesniam automobilio įsibėgėjimui saugumo sumetimais.

8. Sustojus ilgesniam laikui variklį rekomenduojama išjungti. Daugumai šiuolaikinių variklių būdingas variklio išjungimo laikas, padedantis sutaupyti daugiau degalų nei jų išsieikvos vėl paleidžiant varikį, yra apie 20 sekundžių.

Trumpalaikių ekovairavimo kursų struktūra

ECOWILL trumpalaikiuose kursuose kiekvienas vairuotojas atlieka du važiavimus tuo pačiu maršrutu, pirmąjį įveikdamas įprastu vairavimo stiliumi, o kitą – taikydamas mokymų metu įgyjamą ekovairavimo techniką. Tikrinamas abiejų važiavimų kuro suvartojimas, kad apmokomas asmuo pats pamatytų ekovairavimo teikiamus privalumus. Aptarimas ir abipusis grįžtamasis ryšys yra neatsiejama mokymų dalis, tad mokymus vertėtų pradėti nuo vadinamo “apšildančiojo “pokalbio prieš važiavimą, o grįžtamasis ryšys pageidautinas po abiejų važiavimų.

Tipinių trumpos trukmės (TT) ekovairavimo kursų planas

Pasirengimas: susipažinkite su maršrutu. Nustatykite automobilio borto kompiuterį vidutinių kuro sąnaudų režimu, kad skalė rodytų nulį.

Apšilimas [4-5 min.]: Paaiškinkite mokymų struktūrą ir tikslus bei trenerio vaidmenį. Patikrinkite sėdynės, veidrodėlių ir kt. prietaisų padėtį. Jei reikia, aptarkite mokymams naudojamą automobilį, pvz. jo galingumą, variklį, transmisiją, kuro rūšį. Sudarykite tokią atmosferą, kad mokomas asmuo nesivaržytų.

Pirmas važiavimas [15-20 min.]: Duokite nurodymus, tačiau nepatarinėkite ir nekomentuokite vairavimo stiliaus. Įvertinkite instruktuojamo asmens vairavimo stilių ir labiausiai tobulintinas sritis. Palaikydami pokalbį skatinkite pasitikėjimą, siekite, kad vairuotojas nebūtų susivaržęs, išsiaiškinkite jį dominančius ir skatinančius faktorius. Užfiksuokite vidutines kuro sąnaudas pirmo važiavimo pabaigoje ir vėl nustatykite borto kompiuterį iki nulinės padėties, taip paruošdami mašiną antrajam važiavimui.

Pirmasis atsiliepimų etapas [5-10 min.]: Automobiliui sustojus, pasiteiraukite apmokomo asmens apie pirmuosius pirmo važiavimo įspūdžius. Supažindinkite su trimis esminiais patarimais: didesnis išankstinis važiavimo numatymas eismo sraute; pastovaus greičio palaikymas varikliui dirbant žemomis apsukomis; ankstyvas pavarų keitimas. Aptarkite su instruktuojamuoju, į kokius vairavimo patarimus jis labiausiai norėtų koncentruotis. Pateikite teigiamą atsiliepimą, kad paskatintumėte dalyvį ir pažadintumėte jame teigiamą jo požiūrį į ekovairavimą.

Antras važiavimas [15-20 min.]: Apmokomam asmeniui išaiškinami trys esminiai ekovairavimo patarimai, ypatingą dėmesį, jei įmanoma, skiriant tam , kuris buvo labiausiai nagrinėtas pirmo atsiliepimo etapo metu.

Antras atsiliepimų etapas ir mokymų aptarimas [5-10 min.]: Paklauskite apmokomo asmens apie mokymuose įgytą patyrimą; skatinkite jį išreikšti savo nuomonę užduodant tiesius klausimus. Trumpai ir teigiamai įvertinkite dalyvio vairavimą, koncentruodamiesi į  abiejų vairavimų metu pastebėtus pasiekimus. Informuokite apie antrojo važiavimo metu suvartotą kuro kiekį ir jei galima, suskaičiuokite ir procentine išraiška nurodykite kuro sąnaudų sumažėjimą tarp abiejų vairavimų. Nurodykite dalyviui kitus informacijos apie ekovairavimą šaltinius ir įteikite jam mokymų pažymėjimą (nebent jis bus išsiųstas po mokymų, žr. toliau). Mokymus užbaikite skatindami dalyvį integruoti ekovairavimą į kasdieninį savo vairavimo stilių ir pasvarstyti apie platesnius mokymus šia tema.

Bendros išlygos dėl ekovariavimo technikos

Daugelis vairuotojų jau yra susikūrę savitą jiems patogų vairavimo stilių ir tai, kam tiekia pirmumą ir kokių turi išankstinių nuostatų. Dažniausiai tokie principai gali nesutapti su ekovairavimo principais. Tas ypač pasakytina apie asmenis, išmokusius vairuoti automobilius su karbiuratoriais ir kurių vairavimo stilius labai pritinka vairuojant senesnės markės automobilius, tačiau toli gražu nėra optimizuotas šiuolaikiniams automobiliams ir jų varikliams. Kai kurios iš bendrų išankstinių nuostatų ar prieštarų, su kuriomis gali susidurti treneris ir net susilaukti kontrargumentų, yra aptariamos toliau:

Didesnis atstumas iki priekyje važiuojančio automobilio padeda geriau išnaudoti automobilio varomąją jėgą

 • Bendras prieštaravimas : į likusį tarpą ners kiti vairuotojai.
 • Realybė: Praktikoje tai atsitinka retai, o jei ir atsitinka, tai važiavimo trukmei tai turi labai mažai įtakos.

Važiavimas nuokalnėn neutralioje pavaros padėtyje

 • Bendras prieštaravimas: mažiau galimybių išvengti pavojingų situacijų.
 • Realybė: Dauguma vairuotojų pripažįsta niekada nesusidūrę su tokia problema. Praktikoje jau daug vairuotojų taiko neutralią pavaros padėtį važiuodami nedideliu greičiu ir lėtėdami.

Perjungimas į aukštesnę pavarą esant žemiems apsisukimams, tačiau su nuosaikia akceleracija

 • Bendras prieštaravimas: gali neigiamai paveikti variklį.
 • Realybė: Tai pagrįsta patirtimi su karbiuratoriniais varikliais. Šiuolaikiniams varikliams su įpurškimu (pagamintiems maždaug po 1995-jų), akceleratoriaus pedalo padėtis  nėra tiesiogiai susieta su į variklį paduodamo kuro kiekiu, tad prieštaravimas neaktualus.

Pastovaus greičio palaikymas esant žemiems apsisukimams

 • Bendras prieštaravimas: žemos apsukos reiškia lėtą važiavimą ir eismo srauto trukdymą.
 • Realybė: teoriškai šį teiginį sunku išsklaidyti; geriausias būdas – pademonstruoti per mokymus, kad tai nepritraukia dėmesio ar nesukelia kitų eismo dalyvių prieštaravimų.

Stovint išjungti variklį

 • Bendras prieštaravimas: vairuotojas gali patirti stresą vėl paleisdamas variklį, o patirtas stresas gali sumenkinti mokymų efektyvumą.
 • Realybė: Toks rūpestis yra pagrįstas, tad geras treneris įvertina mokomojo kompetencijos lygį ir eismo situaciją, prieš nuspręsdamas, ar patarti jam išjungti variklį.

Treneris turėtų būti pasirengęs kuo įtikinamiau įveikti tokius prieštaravimus. Tokių giliai įsišaknijusių prieštaravimų įveikimas – tai raktas į vairuotojo įtikinimą ekovairavimo realistiškumu ir praktiškumu. Jei treneriui tai pavyks, labai tikėtina, jog vairuotojas taikys įgytą techniką kasdieniniame vairavime.

Darbdavių į kursus išsiųstų vairuotojų požiūris į ekovairavimą gali būti ypač skeptiškas. Treneris apie tai turėtų žinoti ir pasirūpinti, kad besimokantysis neatmestų konkrečiai duodamų patarimų. Klausinėjimas ir paskatinantis pokalbis apšilimo etape ir per pirmąjį važiavimą gali padėti treneriui labiau įsigilinti į vairuotojo nuostatas ir motyvus, įgalinančius mokymą pateikti taip, kad vairuotojas suprastų, jog jo nuomonė vertinama ir į ją atsižvelgiama

Naudingumo trukmės didinimas

Esminis klausimas, kylantis dėl ekovairavimo mokymų, yra mokymų metu gautos naudos mastas ir  ilgalaikiškumas. Paprastai reikia daugiau laiko, ne vien tik vienų mokymo kursų, kad vairuotojai imtų efektyviau važinėti. Automobilių parkams ilgalaikės ekonomijos mastą įtakos po mokymų taikoma politika ir vadovavimo praktika:  tinkamai valdomas automobilių parkas gali įdiegti nemažai priemonių, pvz. periodiškas informatyvus priminimas vairuotojams apie ekovairavimą, pavienių vairuotojų kuro sąnaudų stebėsena, kuro suvartojimo “lygos lentelių” sudarymas (žr. toliau), skatinantis rungtyniavimą vairuotojų tarpe, iniciatyvų siūlymas, kaip apdovanoti efektyviausiai dirbančius vairuotojus ir papildomos pagalbos bei patarimų teikimas neefektyviausiems.

Tiesioginių paskatų keisti pavienių vairuotojų elgseną per mėnesius ar metus po vairavimo kursų yra mažiau, bet, jei skatinsime vairuotojus išsiugdyti įprotį patiems stebėti kuro sąnaudas, tada jie įsisąmonins ekovairavimo naudą ir tikriausiai toliau taikys tokią vairavimo techniką. Toliau aptariami kai kurie pasiūlymai, kaip palaikyti ekovairavimo mokymų suteiktą naudą tiek automobilių parkų vairuotojams, tiek individualiems vairuotojams .

Pažymėjimai

Pažymėjimų apie mokymus, jų laiką ir vietą išrašymas yra nesudėtingas ir gali būti naudingas, juolab, kad juos galima  laikyti matomoje vietoje, pvz. biure ar namuose, kad primintų turėtojui apie ekovairavimo ypatumus ir skatintų kitus pastebėjusius uždavinėti klausimus ir domėtis tokiais mokymais.

Pažymėjimuose gali būti pateikta informacija apie galimą metinę kuro, lėšų ir CO2 ekonomiją. Skaičiai dar labiau skatins, jei bus pritaikyti konkrečiam vairuotojui, o tą gana lengva padaryti: jei treneris paklaus ir pasižymės vairuotojo nuvažiuojamą atstumą per metus, tipinį kuro suvartojimą ir kuro rūšį (reikalinga CO2 sutaupymams skaičiuoti), tuomet galima apskaičiuoti kuro ekonomijos procentinę išraišką tai dienai, kai vyko ekovairavimo mokymai ir įvertinti metinę kuro, lėšų ir CO2 ekonomiją. Tokią informaciją galima nurodyti pildant pažymėjimą, kaip pateikta 1-me priede.

Mokymų dieną tokius skaičiavimus atlikti gali būti gana sudėtinga, tačiau vairuotojo pateiktus duomenis įvedus į kompiuterinę programą, galima nesunkiai atlikti automatinius skaičiavimus ir kiekvienam vairuotojui sukurti ir išduoti elektroninį pažymėjimą. Jei kursų dalyvis atsiims pažymėjimą po kelių dienų pasibaigus kursams, tai bus savotiškas priminimas apie mokymus. Juo labiau, kai po kursų praėjus kelioms dienoms į biurą atkeliauja visa šūsnis pažymėjimų, paprastai kyla didžiulis susidomėjimas, prasideda rezultatų lyginimas, kurie taip pat prisideda prie priminimo vairuotojams apie ekovairavimą.

Mokymo rezultatų reziumė automobilių parko vadovams

Automobilių parko vairuotojų mokymuose kiekvieno vairuotojo duomenis apie per metus nuvažiuotus atstumus, suvartotą kurą ir kuro rūšį taipogi galima įvesti į kompiuterinę programą, kad vadovas matytų bendrus rezultatus ir įvertintų metinę ekonomijos galimybę parkui . Kalbant apie pažymėjimus, tokia informacija juose neturėtų būti teikiama ją tapatinant su tikėtina betarpiška automobilių parko ekonomija, o veikiau tai rikėtų traktuoti kaip ekonomiją, kurios būtų galima pasiekti jei tas procentinis pagerėjimas, nustatytas ekovairavimo kursų dieną, būtų išlaikytas ištisus metus. Tokio skaičiavimo rezultato pavyzdys pateikiamas 2-me priede.

Lankstinukai ir reklaminiai priedai

Pasibaigus mokymams, vairuotojus būtų gerai apdalinti lankstinukais ir reklaminėmis dovanėlėmis. Lankstinukuose galima rašyti platesnėmis temomis, ne vien apie trimis pagrindiniais ekovairavimo patarimais apsiribojančius mokymus ir įvardinti ekovairavimo techniką platesniu mastu bei pateikti daugiau ekovairavimo patarimų. Skaitant lankstinukus galima tiesiog pasikartoti ekovairavimo saugumo ir kuro taupymo teikiamą naudą ir tokiu būdu gauti papildomų paskatinimų kasdien stebint suvartojamo kuro kiekį ir taikant ekovairavimo techniką. Reklaminės dovanėlės skirtos priminti vairuotojams apie jų lankytus ekovairavimo kursus, nes jose būna nuorodos į URL tinklapį ar kitos kontaktinės detalės, padedančios ieškoti išsamesnės informacijos šia tema. Tarp vaizdingesnių reklaminių ekovairavimo dovanėlių paminėtinos šios: padangų slėgio matuokliai, automobilių lipdukai, langų grandikliai, pirmosios pagalbos vaistinėlės, įtaisai suvartojamam kurui skaičiuoti ir skydeliai nuo saulės.

Suvartojamo kuro kiekio stebėsena

Jei vairuotojai stebi jų automobilio suvartojamą kurą, jie suvoks ilgalaikę ekovairavimo naudą, tad ir toliau taikys ekovairavimo techniką. Taigi, vairavimo mokymų pabaigoje bei bet kokioje dalyviams išdalintoje literatūroje, būtų gerai skatinti lankytojus kasdien užsirašyti tos dienos kuro suvartojimą. Dauguma pastaruoju metu parduodamų automobilių ir kai kurie mikroautobusai turi įrengtus kelionės kompiuterius, kurie rodo suvartojamo kuro kiekį. Paprastesnis būdas kuro suvartojimui skaičiuoti būtų pripildyti pilną kuro baką ir dar esant degalinėje nustatyti kilometražo skaitiklį (hodometrą) ant nulinės padalos. Kai kitą kartą bus pilamas kuras, rekomenduojama vėl pilti pilną baką, pasižymint, kiek kuro reikia jam užpildyti. Taip pat pasižymėkite ir hodometro rodmenis , įvertindami nuvažiuotą atstumą nuo ankstesniojo pylimo. Vidutiniam kuro suvartojimui apskaičiuoti pasitelkite hodometro rodmenis ir antrojo pylimo kuro kiekį.

Automobilių parko valdymas ir ekovairavimas

“Jei negalite išmatuoti, negalite valdyti”, toks maksimalistinis posakis, taikytinas įvairioms gyvenimo situacijoms, taikomas ir suvartojamo kuro  kiekiui, siekiant paskatinti automobilių parkų vadovus matuoti ir fiksuoti kiekvieno vairuotojo mašinos suvartojamą kuro kiekį, o gavus duomenis naudoti juos tokiems tikslams:

 • Automobilių parkų vadovams vertėtų pagalvoti apie savaitės ar mėnesio duomenų viešinimą, sudarant vairuotojų sąrašus pagal suvartojamo kuro kiekius (suvartojamo kuro lygos lentelės). Daugelis automobilių parkų atsiliepimų parodė, kad  šis paprastas procesas padeda įsisąmoninti kuro taupymo reikalingumą ir skatina vairuotojus rungtis tarpusavyje taupant kurą. Pagal kai kurių įmonių veiklos principus tokios lygos lentelės yra priimtinos, o kai kurių – ne. Tokios lentelės ypač tinkamos tiems parkams, kurie turi vienodas transporto priemones, pvz. mikroautobusus. Lygos lentelės tinka ir mišriems įmonių parkams, kadangi kiekvieno vairuotojo vairuojamo automobilio faktines kuro sąnaudas galima priartinti prie oficialiai nurodyto kuro kiekio konkrečiam automobiliui. Tuomet rezultatai būtų išdėstyti pagal eilę vadovaujantis ne absoliučiu suvartoto kuro kiekiu, o procentine išraiška pagal oficialius suvartotino kuro duomenis konkrečiam automobiliui. Dideliame automobilių parke gauti rezultatai turėtų patvirtinti, kad geriausi vairuotojai pasieks į oficialius kuro suvartojimo duomenis panašius rezultatus, tuo tarpu prasčiausių vairuotojų rezultatai bus kiek didesni nei 50 ar 60% lyginant su oficialiu skaičiumi.
 • Daug kainuoti neturėtų ir pažangiausių vairuotojų rinkimo bei apdovanojimo schemos, be to, jos labai pasitarnautų  skatinant ekovairavimą. Tokios akcijos paprastai organizuojamos susumavus mėnesio rezultatus, kuomet geriausiems vairuotojams įteikiami piniginiai prizai ar dovanų kuponai, o geriausius rezultatus parodžiusi komanda apdovanojama nemokamu apsilankymu kokiame nors viešame renginyje.
 • Geri automobilių parkų vadovai informuos prasčiausius vairuotojus, kad šie suvartoja daugiau kuro nei jų kolegos ir aptars galimas priežastis – gal tai dėl mechaninių problemų, o gal per didelį kuro suvartojimą galima paaiškinti skirtingais automobilio darbo režimo ciklais, tarkim, daugiau sustojimų ir paleidimų, sunkesni kroviniai ir pan. Jei priežastys kitos, tuomet itin neefektyviems vairuotojams galima siūlyti papildomą pagalbą, duoti patarimų ar siųsti  į mokymus. Jei problema išlieka, tuomet, priklausomai nuo aplinkybių ir įmonės veiklos principų, galiausiai reiktų įteikti įspėjimą dėl ateityje numatomų taikyti disciplinos priemonių. Nors, apskritai, vadinamojoje “baudos ir paskatinimo” teorijoje paskatinimas yra geriau, t.y. pagalba, patarimai ir informavimas veikia geriau nei disciplinos priemonės.

Kaip automobilių parkai gali matuoti kuro suvartojimą

Daugelis mikroautobusų ir įmonių automobilių pildomi degalais pagal kuro korteles, iš kurių galima tiksliai pamatyti kiekvienam automobiliui pirkto kuro kiekį. Kuro kortelėse galima pamatyti ir duomenis apie nuvažiuotą atstumą, bet jei automobilių parko vadovas  rūpinasi šiais duomenimis (o jie įrašomi ranka, tad atsiranda žmogiškosios klaidos tikimybė), tuomet atstumą galima įvertinti pagal išlaidų suvestines, kurias pildyti įmonių vairuotojų reikalaujama už kiekvieną mėnesį, nurodant mėnesio išlaidas privačioms ir verslo kelionėms .

Didėjant automobilių parkų, o ypač didelių parkų skaičiui, juose imta naudoti telematinę įrangą, galinčią atsekti automobilius ir fiksuoti bei analizuoti platų susijusių duomenų diapazoną. Kai kurios telematinės sistemos gali teikti duomenis apie individualaus automobilio suvartojamą kurą, tad duomenų nereikia išskaityti iš kuro kortelės.

Ekovairavimo mokymų pažymėjimas

Pateikiami pažymėjimai su metinės ekonomijos skaičiais (kuras litrais, kg CO2 ir piniginės išlaidos) gautais pagal kiekvieno vairuotojo per metus nuvažiuotus kilometrus, turimą transporto priemonę ir procentinį degalų sutaupymą, pasiektą trumpos trukmės ekovairavimo kursuose.

Rezultatų reziumė automobilių parko vadovui

Pateikiama rezultatų reziumė automobilių parko vadovui, rodantis kiekvieno vairuotojo rezultatus mokymų metu ir kaip tai atsilieps metiniams finansų ir anglies teršalų sutaupymams, jei dienos pasiekimas truktų ištisus metus. Skaičiai gali būti pritaikyti pagal kiekvieno vairuotojo per metus nuvažiuotą atstumą, turimą automobilį ir kuro suvartojimą. Parodyti ir subendrinti skaičiai (galima ekonomija iš visų apmokytų vairuotojų).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.